تقدیر و تشکر از برخی مؤسسات مراکز همسو


تقدیر و تشکر از برخی مؤسسات مراکز همسو

در پی مصوبه نخستین جلسه توسط مؤسسات علمی همسو در زمینه شیعه‌پژوهی مبنی بر راه‌اندازی این پایگاه در راستای اطلاع‌رسانی طرح‌های پژوهشی انجام شده و در دست اجرای مؤسسات عضو، به اطلاع می‌رساند تا کنون سه مؤسسه

ـ گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ـ پژوهشگاه تاریخ و سیره اهل بیت (ع)

ـ مؤسسه شیعه‌شناسی

فایل اطلاعات طرح‌های پژوهشی خود را به این پایگاه ارسال نموده‌اند.

بدین وسیله از مؤسسات فوق الذکر تقدیر و تشکر می‌نماییم.کلیه حقوق معنوی به دفتر همکاری‌های مؤسسات شیعه‌پژوهی تعلق دارد.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز